Hej. Jag undrar hur jag kan komma åt saker som min man “stängt in” i vår gemensamma bostad efter att han knuffat ut mig och bytt lås? Kvar finns både personliga saker samt saker som tillhör/är gjorda av mina barn (han är alltså inte far till dem). Jag fick ett par dagar efter att detta hände hjälp av socialtjänst som följde med och de fick i sin tur begära handräckning av polisen för att jag skulle kunna komma in och få tag på lite kläder och katten. Hur kommer jag vidare med allt som finns kvar? Lägenheten vi bodde i finns inte heller kvar efter den sista mars och jag vet inte vart han kommer ta sakerna då, Hur gör jag nu?

Hej och tack för din fråga!

Till att börja med saknar du rätt till att på egen hand ta dig in i lägenheten utan din mans samtycke om du inte har tillgång till denDu har inte heller rätt att själv ta saker ur lägenheten, även om de är dina. Denna typ avärenden skall nämligen skötas genom Kronofogdemyndigheten. Detta kan tyckas omständigt, men vi avråder från att själv försöka skaffa sig tillträde till bostaden och dina saker, då man riskerar att göra sig skyldig till brottet självtäkt 8 kap 9 § Brottsbalken (BrB).

Den väg som finns att tillgå är att begära så kallad vanlig handräckning hos kronofogden. Du gör detta genom att fylla i formuläret som finns tillgängligt på Kronofogdemyndighetens hemsida och skicka in till Kronofogdemyndigheten. De delger sedan kravet till mottagaren och om han inte då lämnar ut de saker du har begärt handräckning för kan Kronofogdemyndigheten ta ett beslut om att du har rätt till de saker du har begärt handräckning för. Med ett sådant beslut kan du sedan gå vidare om det behövs och begära särskild handräckning. Detta är en mer handgriplig handling där Kronofogden skaffar sig tillträde och hämtar de saker som det har beslutats om.

Kronofogdens informationssida om handräckning finner du här:http://kronofogden.se/Vanlighandrackning.html

Blanketten för handräckning finner du här:http://kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.html

Även när två personer är gifta, så äger fortfarande vardera make sina respektive saker 1kap 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Därför har du naturligtvis rätt till dina saker. Det är bara saker ni samköpt (dvs köpt och därmed äger tillsammans) och din mans saker som du inte har rätt till utan hans samtycke (2§ Lag om samäganderätt). Att en eventuell bodelning kan komma att förändra ägandeförhållandena i framtiden då bodelningen görs, påverkar inte rätten du har till dina saker i dagsläget. Om ni istället varit sambos gällersamma princip i förhållande till ägodelarna (3, 4 och 8 § SamboL). Om en bodelning skall göras i framtiden kan ni ansöka hos tingsrätten om att en bodelningsförrättare ska tilldelas er, som kan hjälpa er att reda ut ägandeförhållanden med mera (17 kap 1 § ÄktB och 26 § SamboL). Mer information finns på Sveriges domstolars hemsida: http://www.domstol.se/familj/bodelning/ .