Hej! Vi är intresserad av att veta hur vi kan göra för att lösa två frågor.
1. Hur ska efterlevande maka/make sitta kvar i orubbat bo i förhållande till särkullbarn?
2. Testamentet, Hur kan särkullbarn bli arvinge på lika villkor som gemensamma barn, inklusive sommarstället som är makas egendom?

Hej och tack för er fråga!

Ni vill veta om efterlevande make/maka kan sitta kvar i orubbat bo i förhållande till särkullbarn samt möjligheten för särkullbarn att ärva på lika villkor som gemensamma barn. 

Som huvudregel ärver makar varandra med fri förfoganderätt enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB), dvs. rätten för den efterlevande maken att förfoga över den ärvda kvarlåtenskapen från den avlidne. Denna huvudregel sätts ur spel om någon av makarna har ett särkullbarn. Särkullbarnet har då en rätt att få ut sitt arv direkt, men kan enligt 3 kap. 9 § ÄB välja att avstå till förmån för den efterlevande maken. Ett annat alternativ för att efterlevande make ska få sitta kvar i orubbat bo är om ett testamente upprättas om detta. Det är dock viktigt att påpeka att man inte kan testamentera bort särkullbarnets del av arvet, denne har fortfarande rätt till sin laglott, se 7 kap. 1 § ÄB

Möjligheten för särkullbarn att ärva på lika villkor som gemensamma barn kan åstadkommas genom ett upprättande av testamente, precis som ni själva säger. Gällande sommarstugan så bör den kanske omnämnas i testamentet om ni vill att samtliga barn ska ha lika stor rätt till den. Mer om själva utformandet kan vi inte svara på då det inte är en tjänst som vi på Juristresursen tillhandahåller. Vi rekommenderar er därför att vända er till ett juridiskt ombud för att få hjälp med detta.