Hej. Jag o min sambo bor i hans hyreslägenhet. Han står för hyreskontraktet o han äger det mesta. Vi har sålt och gett bort det mesta av mitt när jag flyttade in för drygt 1 1/2 år sedan. Hur blir det med lägenhet och diverse saker om han skulle gå bort? Han har 4 barn sen tidigare och jag har två.

Hej och tack för din fråga!

Min utgångspunkt för att besvara din fråga har varit att du och din sambo är sambos i Sambolagens mening och att du vill veta främst vilka arvsrättsliga konsekvenser din sambos eventuella bortgång skulle få. Att ni är sambos i Sambolagens mening betyder att ni lever tillsammans i ett parförhållande och att ni har ett gemensamt hushåll enligt 1§ Sambolagen. En annan utgångspunkt jag haft är att ni inte skrivit ett samboavtal där ni reglerar vilka saker som tillhör vem och att din sambo inte har skrivit något testamente.

Som du kanske känner till har man som sambo ingen arvsrätt vilket betyder att du, som utgångspunkt, inte skulle ärva något av din sambo om han skulle gå bort. Detta följer av att sambo inte ingår i någon av de tre så kallade arvsklasserna som räknas upp i 2 kap 1-3§§ Ärvdabalken(ÄB). Istället skulle din sambos barn ärva det som din sambo efterlämnar eftersom de är hans närmsta arvingar enligt 2 kap 1§ ÄB. 

Vad gäller hyresrätten till lägenheten kan först sägas att denna inte har något ekonomiskt värde eftersom den inte kan säljas enligt 12 kap 32§ Jordabalken(JB). Därför skulle man kunna säga att den inte ingår som egendom i din sambos kvarlåtenskap. En regel som skulle kunna aktualiseras i ert fall eftersom det varit din sambos lägenhet är 12 kap 34§ 2 st JB. Den innebär att din sambos barn, i egenskap av dödsbodelägare som de kallas i regeln, skulle ha en möjlighet att låta dig ta över lägenheten(uppmärksamma dock att de inte har någon skyldighet att göra det). För detta krävs för det första att hyresnämnden lämnar sitt godkännande, vilket de bör göra om hyresvärden inte förlorar något på att ha dig som hyresgäst. För det andra krävs att du och din sambo varaktigt sammanbodde som regeln uttrycker det. Detta innebär i praktiken att samboförhållandet inte får ha varit allt för kort men det borde inte vara något problem i ert fall. Det finns alltså en möjlighet att du skulle få ta över lägenheten. 

Sammanfattningsvis skulle alltså din sambos egendom som utgångspunkt tillfalla hans barn om han skulle gå bort medan du skulle kunna få ta över lägenheten. I er situation, liksom vid alla samboförhållanden, kan det vara en god idé att fundera på att upprätta testamenten för att vara säkra på hur det ni skulle efterlämna vid en eventuell bortgång fördelas. Reglerna i ÄB 1-3 kap om arvsordningen aktualiseras nämligen bara då det inte finns något testamente. Det kan även vara en idé att fundera på att skriva ett samboavtal där ni skriver upp vilken egendom som tillhör vem och vilken egendom som är er gemensamma.