Hej! Här kommer en jäkla härva. Jag har svårt att förklara i detta brev men jag hoppas ni förstår ändå. här kommer det!

  1. Jag har ett anställningsavtal som jag fick vid påbörjade av min anställning, det är dock ej underskrivet av företagets VD men det är mailat ifrån hans mailadress på företaget. Han har en underskriven kopia som han gömt.
  2. Jag har inte gjort något löneanspråk men standarden på företaget är 20.000 brutto på mitt avtal står det 22.000. Men enda från början har jag fått betalt 123:- per timme och aldrig efter avtalet.
  3. Vid 2 tillfällen har jag varit sjuk 1 vecka i sträck. Då har hela veckan dragits av från lönen.
  4. Vdn betalade mitt körkort som kostade 12000:- på det så har han dragit 2000:- från min lön och sedan så överlät jag en faktura på ca4500:- som han då skulle dra på skulden.
    I Augusti fick jag en lönespec där summan som skulle utbetalas var ca 20200:- Men på mitt konto sattes det in 8500:- och han hade gjort avdrag för körkortet sa han. Men det är inte specificerat på något lönespec att det ska dras men han gjorde det. Lönen fick jag på kontot den 6 september.
  5. Jag ville sluta min fasta tjänst och gå ner på timme och skulle då få en slutlön på semesterersättningen, på lönespecen framkom det en summa om ca 43000:- därefter hade ett manuellt avdrag gjorts på samma summa. Och jag fick ingen semesterersättning.

Nu har jag slutat helt och jag väntar fortf. på dessa pengar. Min sista lön skulle jag fått den 25 september och jag var för tillfället utomlands och inga pengar sattes in på mitt konto. Den 6 november betalades pengarna ut och då efter att jag jagat VDn i 2 veckor.

Detta är en jävla härva och jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag har tagit lån för att betala hyra m.m. för att klara mig. Jag orkar inte vänta längre!

Jag behöver hjälp!

 

Återkoppling av Juristresursen

1. Anställningsförhållandet

En första fråga är om avtalet gäller eller inte. Skulle du kunna specificera angående anställningsavtalet? Förstår vi din beskrivning rätt om VD:n har ett underskrivet original av anställningsavtalet där du har skrivit under? Du har i sådana fall rätt att få en kopia på detta anställningsavtal. Det anställningsavtal du har är alltså mejlat till dig och finns elektroniskt utan signatur från arbetsgivare?

Anledningen till att vi behöver veta detta är för att lite olika saker gäller beroende på om avtalet gäller eller om det inte gäller. Anställningsavtalet kan dock gälla oavsett om någon underskrift föreligger på grund av att du valt att jobba där under så lång tid och man kan därför anse att du har accepterat anställningsavtalet trots att du inte skrivit under. Om avtalet gäller, gäller avtalet både för dig och arbetsgivaren. Det innebär bl.a. för dig att du bör få lön enligt avtalet. Om ett anställningsavtal föreligger gäller även Lag (1982:80) om anställningsskydd. I denna lag går det att föra talan om skadestånd om arbetsgivaren brutit mot några av de bestämmelser som stadgas i lagen. Vi vet för lite för att kunna avgöra om detta skett, lagen tar främst sikte på om uppsägningar och så vidare.

2. Finns det någon facklig organisation ansluten till arbetsplatsen och är du medlem?

3. Är arbetsgivaren i konkurs?

4. Dokumentation

Spara alla skriftliga bevis och annat som visar att du faktiskt har haft en anställning hos arbetsgivaren, det är viktigt att du kan bevisa detta. Går det även att härleda bevisning för ”körkortsproblemet” och för semesterersättningen? Lönebesked, mejlkonversationer etc.

Lönebesked/lönespecifikation har du enligt lag rätt till. Denna skall innehålla:

·         arbetsgivarens namn

·         ditt namn och personnummer

·         din bruttolön

·         den skatt arbetsgivaren har dragit

·         din nettolön

5. Vår bedömning

Om vi kan konstatera att anställningsavtalet gäller tror vi att det finns goda möjligheter för dig att få igenom dina anspråk. Som vi ser det finns det två vägar att gå:

1. Är du fackligt ansluten? Är denna fackliga organisation ansluten till arbetsgivaren? En förmånlig väg är att gå via facket.

2. Är du inte fackligt ansluten råder vi dig att kontakta en yrkesverksam jurist. Många yrkesverksamma erbjuder gratis konsultation och därefter tar de betalt för att driva frågan vidare. På grund av att det är så mycket pengar som du har att tjäna på att driva saken vidare råder vi dig till att göra detta. Observera att du kan nyttja rättsskyddet i din hemförsäkring eller om du saknar sådant kan du ibland få rättshjälp via Rättshjälpsmyndigheten.