Det är så att jag har en som städar mitt hem, hon råkade så sönder en en lampa som står i fönstret “Glasfot”, men hon sa hon skulle prata med chefen. Jag pratade med chefen, som jag känner väl och sa att jag vill ha 500 kr för lampan. Chefen sa att hon ville kvitta ersättning för den trasiga lampan mot en bilresa hon betalt för mig för 1 år sedan, vilket jag uppfattade som en gåva. Är det möjligt för mig att få ersättning för lampan?

Hej och tack för din fråga!

Situationen som du beskriver rör ett skadeståndsanspråk på lampan som gått sönder. Den har tagit sönder av en städerska som arbetat hos dig. Sakskador, så som skador på möbler, regleras av skadeståndslagen 2 kap 1§ och omfattar skador som sker med uppsåt eller av oaktsamhet. 

Då skadan har skett under tiden som städerskan var i tjänst så faller ansvaret på hennes arbetsgivare, som du också varit i kontakt med, enligt principalansvaret som står beskrivet i skadeståndslagen 3 kap 1§. Principalansvaret innebär att arbetsgivare ansvarar för de skador som deras arbetstagare orsakar under tjänsten. I ditt fall har städerskan haft sönder lampan när hon städade hos dig, därför står arbetsgivaren för skadan. 

Enligt de allmänna principerna om kvittning så skall en fordran, för att vara kvittningsbar, vara sådan att man kan få en dom på den, alltså att den är giltig. Den som kräver betalning ska kunna visa att den har rätt helt enkelt. Kan den inte göra det, kan den inte kräva kvittning på den fordranDå det inte föreligger något avtal på att du skulle betala för taxiresan går det inte heller att bevisa och använda som kvittningsbart fordran. Det går därför inte att göra gällande rättsligt att chefen skulle kunna kvitta kostnaden för lampan mot en betald taxiresa.

Ersättningen bestäms av det minsta av värdena för att reparera skadan eller att köpa en ny lampa,skadeståndslagen 5 kap 7 §