Hej. Det är så här att jag gör något som heter bokvikning. Där kan man göra så att böckerna viks i olika motiv. Motiven hittar vi på gratis sidor på internet. En hade gjort några böcker med motiv på Elvis eller Michel Jackson. Det blev ett bråk i gruppen då någon säger att det är olagligt att göra sådana mönster på personer utan deras godkännande, lika så om man gör tex en Disneyfigur. Andra säger det är ej olagligt då det är gjort av fria bilder på internet. Då är min fråga till er är det olagligt?

Hej och tack för din fråga!

Fotografier och bilder kan vara skyddade genom upphovsrättslagen (URL). Seriefigurer och dylikt kan även vara skyddade genom andra immaterialrättsliga lagar, så som mönsterlagen och varumärkeslagen. Vi kommer främst att fokusera på vad som gäller enligt upphovsrättslagen då den oftast är aktuell.

Fotografier kan vara upphovsrättsskyddade enligt 1 kap. 1 § p. 5 URL. Det förutsätter att de har vad som vardagligt kallas verkshöjd. Med verkshöjd menas att ett verk ska vara tillräckligt särpräglat och originellt. Huruvida en bild eller ett fotografi uppnår verkshöjd avgörs i det enskilda fallet. Det är viktigt att påpeka att det i så fall inte är kändisen på bilden som äger upphovsrätten utan fotografen eller bildkonstnären.

Om ett fotografi eller en bild är upphovsrättsskyddat medför det att andra inte kan använda fotografiet/bilden som de vill. Exempelvis får en person inte avbilda eller mångfaldiga verket utan upphovsmannens samtycke. Om en bokvikning är lik originalet kan det innebära ett upphovsrättsintrång. Utan att kunna ge dig någon definitiv bedömning gissar vi att en bokvikning oftast ligger allt för långt ifrån originalet för att vara ett intrång. 

Även om bokvikningen skulle bedömas vara för närliggande originalet är det viktigt att påpeka att upphovsrätten inte är absolut. Det är trots skyddet fortfarande tillåtet att framställa exemplar för privat bruk, se 2 kap. 12 § URL.

Även de fotografier som inte har verkshöjd åtnjuter visst skydd enligt 5 kap. 49 a § URL. Regleringen är i stort sett den samma som vi har redogjort för ovan.

I fråga om seriefigurer och logotyper kan även de andra lagarna vi nämnde ovan bli aktuella. De skyddar främst rättighetsinnehavaren från att andra använder dem i näringsverksamhet. Det kommer alltså inte att vara några problem så länge dessa mönster enbart används för privat bruk.