Hej!

Jag har en fråga om bilder på nätet som är del av public domain via en No-Rights-Reserved-licens.
Tillåts jag samla och kontextualisera 56 bilder som har denna licens från diverse skapare i en av mina böcker och sedan sälja min bok (för kommersiellt syfte)?

 

 

Hej och tack för din fråga! 

Som du säkert känner till så kan fotografier/bilder skyddas av upphovsrätt enligt 1 § 5 p upphovsrättslagen (URL). Skyddet gäller i 70 år efter upphovsmannens död. Fotografier som inte når upp till de krav som ställs för det något starkare skyddet enligt 1 §, skyddas enligt 49a§ URL, det s.k. fotoskyddet som gäller i 50 år efter upphovsmannens död. Den som är upphovsman har en, med särskilt angivna undantag, skyddad rätt att framställa exemplar av verket samt rätt att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Den som gör sig skyldig till upphovsrättsintrång riskerar skadeståndsskyldighet och kan vid grov oaktsamhet och uppsåtliga intrång dömas till fängelse.

Vad vi förstår så är public domain ett begrepp som främst förekommer i amerikansk rätt. I Sverige motsvaras begreppet bäst av allmän egendom eller fri användning. En immateriell rättighet blir normalt sett public domain när skyddstiden upphör eller p.g.a. att verket aldrig uppnår kraven för upphovsrättsligt skydd från första början. Emellertid kan man i Sverige aldrig avstå sina ideella rättigheter som upphovsman. Det kan t.ex. vara rätten att bli omnämnd med namn som upphovsman till bild. Därför kan ett tips vara att skriva med namn på den som har producerat bilden.

Du måste alltså försäkra dig om att bilderna som du har för avsikt att använda i kommersiellt syfte verkligen omfattas av den No Rights Reserved licensen som du hänvisar till. Om så är fallet ska det inte föreligga några hinder att använda bilderna i din bok. Det kan också vara värt att försäkra sig om att bilderna inte omfattas av varumärkesskydd. Vid osäkerhet råder vi dig att kontakta en verksam jurist.