Hej. Jag är ordförande i en liten bostadsrättsförening. Vi är endast tre lägenheter i en villa. Nu har vissa lägenhetsinnehavare genomfört vissa åtgärder i sina lägenheter. De har bl.a. installerat ballofix i sitt badrum och bytt ojordade eluttag till jordade. De vill nu att föreningen skall stå för kostnaderna och åberopar att alla åtgärderna är säkerhetsåtgärder och anses således vara en investering i fastigheten och loggföras som underhåll för föreningen. Jag för min del anser att de själva skall bekosta detta. Hur anser ni att det skall vara?

Hej och tack för din fråga! 

Enligt 7 kap 12 § 1 st Bostadsrättslagen är huvudregeln att bostadsrättshavaren ansvarar för att hålla sin egen lägenhet i gott skick. Till denna huvudregel finns vissa undantag. Om ni i era stadgar skrivit att bostadsrättsföreningen ska ansvara för något specifikt gäller detta före vad som sägs i lagen. Dubbelkolla därför om det står något i era stadgar som medför att någon av åtgärderna faller inom föreningens ansvar.

Det finns även några lagreglerade undantag från huvudregeln. Enligt 7 kap 12 § 2 st ska bostadsrättsföreningen ansvara för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten. Det förutsätter däremot att det är föreningen som försett lägenheten med ledningarna och att ledningarna tjänar fler än en lägenhet. I ert fall verkar det som att samtliga åtgärder har gjorts på ledningar för el eller vatten, men endast på ledningar som förser den egna lägenheten med el eller vatten. Därför bör din förening inte behöva bekosta arbetet.