Hej, i mitt ärende hos Patent- och Registreringsverket har en invändare begärt anstånd en hel månad efter tidsfristen, dvs efter sista dagen han hade på sig att inkomma med svar. Själva begäran kom in en hel månad för sent, och han har fått anstånd. Han påstår att han aldrig “fick” PRVs brev.

Har PRV verkligen gjort rätt? Är det ide att gå vidare att ifrågasätta PRVs handlande och försöka få anståndet ogiltig?

Hej och tack för din fråga!

Som regleras i 2 kap. 24 § Varumärkeslagen (VML) är tidsfristen för en invändning tre månader efter att en registrering kungjorts av PRV. Det står även uttryckligen att en försenad avvisning ska avvisas. I rättspraxis på området har visat att det är väldigt viktigt att bevaka deadlinen på invändningen (ex.Patentbesvärsrätten 02-363). 

I ditt fall har dock den sena invändningen på något sätt blivit godkänd av PRV. Det du då kan göra är att överklaga beslutet. 10 kap. 10 § VML reglerar överklagan av beslut och i ditt fall är dt framförallt tredje stycket som är intressant, som just reglerar överklagan på grund av beslut med anledning av invändning. Överklagande har en tidsfrist på två månader från dagen från beslutet, vilket kan vara bra att veta om du vill gå denna väg. Ska du processa bör du kontakta en verksam jurist som kan hjälpa dig med stämningsansökan.