Ett äldre par har skrivit under ett avtal om att göra om badrummet i sin gemensamma fastighet. Det skulle vara totalentreprenad. Detta gjordes i april, sedan dess har de inte hört mer än att säljaren skulle kontakta dem i början av augusti för att bestämma mer. Nu har den ene i paret avlidit och den andra parten vill och kan inte längre fullfölja avtalet. Dels blir ekonomin sämre och dessutom blir renoveringen dyrare då inte ROT utfaller till den avlidne.
Säljaren och paret har inte bestämt något vad gäller ytskikt och inredning.

Nu har änkan varit i kontakt med företaget just på grund av att hon inte kan fullfölja detta och att maken avlidit. Tilläggas bör att den säljaren som varit hos paret från början har slutat och ingen ny har meddelats utan änkan fick prata med en helt okänd säljare som inte alls visste något om avtalet utan fick veta det genom änkan.

Företaget hävdar nu att ett avtal är ett avtal och de har haft omkostnader och beställt hem grejer till renoveringen och därför kan avtalet endast hävas om paret betalar de omkostnader företaget hittills haft?
Kan detta stämma?
Gäller avtal när båda parter skrivit under och ena dör?
Vad kan de haft för omkostnader?
Är änkan betalningsskyldig?
Kan man ångra enligt konsumentlagen?
Hej och tack för din fråga!

 

Vänligen observera: följande återkoppling ska läsas som en allmän redogörelse för det rättsområde som din aktuella fråga berör. För vidare hjälp och rådgivning hänvisar vi dig till yrkesverksamma jurister/advokater. Juristresursen är en ideell förening som besvarar juridiska frågor helt kostnadsfritt. Vår återkoppling på din fråga har formulerats av en eller flera juriststudenter och frågan kan komma att publiceras tillsammans med återkopplingen som information på juristresursen.se. Juristresursen friskriver sig från allt ansvar för eventuella förluster, kostnader eller andra konsekvenser som kan uppkomma vid användandet av vår rådgivningstjänst och vi tar inget ansvar för eventuella konsekvenser av att du har förlitat dig på den information som publicerats på vår hemsida, juristresursen.se.

 

En grundprincip i svensk rätt är att ingångna avtal ska hållas. Om någon som är part i avtalet avlider inträder dödsboet i dennes ställe. Parets avtal med företaget gäller alltså fortfarande. Inget hindrar dock att man kommer överens om andra villkor i avtalet om vad som händer när någon part avlider, men då vi inte har avtalet tillgängligt så uppmanar vi dig att kontrollera om något i avtalet reglerar det.

 

I denna fråga är konsumenttjänstlagen tillämplig då det rör sig om en tjänst som ska utföras i bostaden. Enligt 42 § konsumenttjänstlagen har kunden rätt att avbeställa tjänsten utan att behöva ange anledningen därtill. Företaget kan ha rätt till ersättning för sina omkostnader i form av materialkostnader vid kundens avbeställning i vissa fall. För att sådan ersättning ska komma i fråga krävs det att materialet som har anskaffats är specialbeställt för den särskilda tjänsten och inte kan användas för något annat i företagets verksamhet. Företaget är dessutom skyldigt att på annat sätt försöka göra sig av med materialet som de skaffat. Då de inte har kommit överens om ytskikt och material verkar det troligt att materialet kan användas på annat sätt, och änkan bör därför inte vara ersättningsskyldig för det. Om företaget kräver ersättning för grejerna de beställt måste de kunna visa att det är specialbeställt för just detta arbete.

 

De omkostnader som änkan kan få stå för kan vara till exempel resekostnader som företaget har gjort till kundens bostad i samband med avtalets ingående.

 

Om företaget har tackat nej till andra uppdrag för att kunna genomföra parets renovering kan företaget kräva ersättning för denna uteblivna vinst. Sådan ersättning bör dock inte kunna krävas om företaget har andra uppdrag ”på lager”.

 

Sammanfattningsvis kan änkan behöva betala en del av omkostnader i form av eventuella resekostnader och utebliven vinst, om säljaren kan visa vad de har haft för sådana omkostnader och att de kan anses vara rimliga.