Hej! Har en fråga angående köp av en vara via nätet.
En elektronikkedja kör just nu en kampanj där varje konsument får en värdecheck värd 100 kronor när denne gör ett köp på deras webbplats oavsett produktens värde. Kedjan beskriver detta på följande sätt:

“Handla nu och få 100kr!
Om du handlar får du en värdecheck på 100 kronor. Värdechecken kan du sedan använda för att köpa flera prylar i mellandagarna. Det spelar ingen roll hur mycket du handlar för – alla får en värdecheck. ”
“Värdechecken är giltig mellan 25 december 2015 och 6 januari 2016 och vid köp över 500 kronor. Gäller vid ett tillfälle och ka ej lösas in mot kontanter.”

I avtalet ovan står alltså ingenting om max antal checkar per köp. Jag tyckte det var konstigt och hörde då av mig till supporten som kunde konstatera att jag hade rätt. Man kan alltså använda exempelvis 5 checkar i ett och samma köp (värde 500 kr).
Jag såg då min chans och bestämde mig därför för att köpa många små produkter för att på så sätt kunna få ut ett stort antal checkar.

Nu har företaget ändrat villkoren och lagt till följande mening:

“Max en värdecheck per familj/köp.”

De har alltså ändrat villkoren nu efter mitt köp. Har jag nu rätt att få använda checkarna under de villkor som jag fått förklarat för mig eller inte?
Dvs. kan jag använda mina ex antal checkar i ett och samma köp?

Hej och tack för din fråga!
I Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster  står bl.a. vad en näringsidkare måste lämna för information till en konsument som handlar varor och tjänster på internet. I 13 § står att ”Avtalsvillkor skall göras tillgängliga för tjänstemottagare på ett sätt som gör det möjligt att spara och återskapa dem.” I och med det ska det framgå under vilka villkor produkterna har köpts, dvs. om inte avtalsvillkoren är sparade och villkoren på hemsidan i efterhand har ändrats. Det kan vara bra som bevis på att det nya villkoret inte fanns vid köpen.

I Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 10 § framgår att ett avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell förhandling och som är oklart ska tolkas till konsumentens förmån. Frågan är dock om man kan anse att avtalsvillkoret är oklart och ger möjlighet för olika tolkningar, dvs. vad gäller antalet checkar i ett köp. Det står att man får använda ”värdechecken”, vilket tyder på att det gäller en check vid ett köp över 500:-

Möjligtvis går det dock att hävda att supporten genom sin ställningsfullmakt har behörighet att handla åt försäljarens vägnar, dvs. här förtydliga vad erbjudandet egentligen innebär. I Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område  2 kap. 10 § st. 2 står att ” Där någon såsom anställd i annans tjänst eller eljest i följd av avtal med annan intager en ställning, varmed enligt lag eller sedvänja följer viss behörighet att handla å dennes vägnar, anses han hava fullmakt att företaga rättshandlingar, som falla inom gränserna för denna behörighet.” När företaget har placerat denna person i en ställning som support så borde företaget få svara för de rättshandlingar som företas av supporten, men bara inom de gränser för vad som kan anses som sedvanligt. Är en konsument osäker vad som gäller torde support vara den person som kan ge korrekt information. Anser man att villkoret är otydligt skulle man alltså kunna hävda att supporten har behörighet att förtydliga detta. Här krävs dock bevis för att ett sådant förtydligande har skett.

Om köparen istället vill ångra sina köp finns det större möjlighet till det än vid vanliga köp i butik i och med att köpen har skett via internet, se Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 2 kap. 10 § stycke 2. Om köparen vill ångra sina köp ska detta dock meddelas näringsidkaren senast 14 dagar från att avtalet ingicks. Har företaget inte informerat om ångerrätten på rätt sätt (se 2 kap. 2 § punkt 9 och 2 kap. 3 § stycke 2 för hur informationen ska ha förmedlats till köparen) har konsumenten ångerrätt i ett år utöver den vanliga fristen. I 2 kap. 11 § framgår undantagsfall från då ångerrätten inte gäller, vilka vi inte kan se är tillämpliga i detta fallet.