Hej!
Jag har hyrt ett studentrum i andrahand. Tjejen jag hyrt från har begärt en högre hyra än vad de andra tjejerna i korridoren betalar och hon har även krävt sommarhyra trots att det är hyresfritt under sommarmånaderna. Jag känner mig lurad. Jag får sedan ett mejl från hyresvärden där det står att hon sagt upp sitt förstahandskontrakt med hyresvärden och att jag nu står utan boende fr.o.m. 30 september.

 

Hej, och tack för din fråga!

Oskälig hyra

Frågor om hyra regleras till stor del i kap 12 Jordabalken (JB). I  12 kap 19 § JB framgår det att överenskommelse om hyra präglas av avtalsfrihet; det vill säga att hyresvärd och gäst är fria att sinsemellan förhandla fram och avtala om en hyra emellan sig. Av 12 kap 55 § JB framgår det att en hyra måste vara skälig. När man ska bestämma vad som är en skälig hyra utgår man från en jämförbar bostad och hyra för denna. Rikshem (fastighetsägaren) har i det aktuella fallet gett en uppgift om hyran för de övriga studentrum i samma korridor, varför denna skulle vara jämförbar i vårt fall.

Om annat än skälig hyra uttagits följer av 12 kap 55e § JB att hyresnämnden på ansökan av hyresgästen (du) ska besluta att hyresvärden ska betala tillbaka vad som mottagits utöver skäligt belopp. Ansökan ska ha kommit in till hyresnämnden inom tre månader från det at hyresgästen lämnade lägenheten.

Hyresnämnden bör således kontaktas för att ansöka om beslut om återbetalning.

Om problemet inte enbart är att en oskälig hyra tagits ut, utan även t.ex. att uppsägning skett tidigare än som avtalats kan följande sägas:

I JB finns en regel om 3 månaders uppsägningstid (oavsett om kortare uppsägningstid har avtalats) som ett skydd för hyresgästen (dig).
Emellertid finns i detta fall inga rättigheter gentemot Rikshem, eftersom det inte är en godkänd andrahandsuthyrning, varför boendet i rummet inte kommer att kunna bestå under 3 månader från uppsägningen. I det fallet är det hyresvärdens skyldighet att då bistå med en ersättningsbostad under den resterande uppsägningstiden.

Sammantaget kan sägas att betalning kan nekas för de månader rummet ej kan bebos av hyresgästen på grund av hyresvärdens uppsägning samt att anmälan bör ske till hyresnämnden för att erhålla återbetalning av den del av hyran som överstiger skäligt belopp för den tid hyresgästen kunnat bo i rummet.