Hej! Jag hyr för närvarande ut min hyresrätt till en annan person. Jag har dock tagit ut för mycket i hyra. Både hon jag har varit medvetna om det. Nu hotar hon med att anmäla mig till hyresnämnden och på så vis kräva pengarna tillbaka. Vi skrev ett nytt kontrakt för 4 månader sedan.
Kan hon kräva pengar för hela perioden eller enbart för de 4 senaste månaderna?

Hej och tack för din fråga!

Utifrån din beskrivning uppfattar jag situationen som att du under en tid hyrt ut din hyresrätt till överpris vilket både du och din hyresgäst varit medvetna om. Ni hade ingått ett hyreskontrakt som gällt under en tid och ni har sedan skrivit ett nytt kontrakt för fyra månader sedan. Din hyresgäst hotar nu med att kräva tillbaka det belopp som hon har fått betala i överpris genom att göra en anmälan till hyresnämnden. Din fråga är således ifall din hyresgäst kan kräva tillbaka pengar för hela hyresperioden eller endast för de senaste fyra månaderna. 

För att hyresnämnden ska kunna pröva en ansökan om återbetalning av oskälig hyra ska ansökan ha inkommit inom tre månader från att hyresgästen lämnade lägenheten enligt 12 kap. 55 e § 4 st. Jordabalken (JB). Avgörande för tillämpningen av denna regel är inte om det förra kontraktet löpt ut för mer än tre månader sedan utan istället när hyresgästen lämnade lägenheten. Under förutsättning att din hyresgäst bott i lägenheten under hela tiden då det första kontraktet gällde och även när det nya kontraktet började gälla så kan din hyresgäst kräva återbetalning av hyran för båda perioderna. 

Enligt 12 kap. 55 e § 2 st. JB gäller dock att återbetalning av hyra inte får avse längre tid tillbaka än ett år före dagen för ansökan hos hyresnämnden. Din hyresgäst kan alltså som mest kräva återbetalning av hyra för en tolv månaders period från den dag hon gör en ansökan hos hyresnämnden.

I fallet att din hyresgäst bestämmer sig för att göra en anmälan till hyresnämnden skulle jag ge som råd att försöka vara tillmötesgående under ett eventuellt sammanträde inför hyresnämnden. Du och din hyresgäst skulle genom att förhandla med varandra kunna nå en förlikning om det belopp som ska återbetalas som ni båda känner att ni är nöjda med. Detta belopp kan i så fall vara lägre än ett eventuellt belopp som hyresnämnden fastställer ifall de istället tar beslut i frågan, eftersom de utgår ifrån bruksvärdeshyran som gäller för din lägenhet.