Hej!

Jag har en fråga angående ifyllnad av närvaro/frånvaro blankett som används som underlag till utbetalning av aktivitetsstöd varje månad (när man är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen).
Jag (arbetslös) fyllde i blanketten, undertecknade den MED MIN SIGNATUR och skickade den via vanlig post till min handläggare på Arbetsförmedlingen, enligt regler. Handläggaren har i efterhand själv ändrat blankettens innehåll (blanketten som hade min signatur på) utan att meddela mig på någon sätt om detta. Som resultat baserade handläggaren sina beslut på det ändrade innehållet.

Fråga: hade handläggaren rätt att göra ändringar i det undertecknade dokumentet i efterhand?

 

Hej och tack för din fråga!

Du har inte preciserat vad i blankettens innehåll som handläggaren har ändrat och i vilken omfattning, vilket gör det svårt att uttala sig annat än i generella ordalag. Handläggare och anställda på en myndighet följa vissa regler som återfinns i förvaltningslagen. I ditt fall så aktualiseras skyldigheten att informera dig om uppgifter, information mm som har tillförts, om dessa har inneburit en försämring för dig. Med andra ord om handläggaren gjort en ändring i blanketten som inte är obetydlig och denna ändring har gjort att du fått mindre pengar så skulle försäkringskassan informerat dig innan de fattade sitt beslut.

När en handläggare begår ett fel i sitt arbete så kan han eller hon göra sig skyldig till tjänstefel om felet begås vid myndighetsutövning. Frågan huruvida någon har begått ett tjänstefel eller inte bedöms av åklagare och sedan allmän domstol. Det är inte för oss möjligt att bedöma förutsättningarna i just ditt fall, men generellt så krävs det ganska mycket för att åklagare ska väcka åtal för tjänstefel och någon ska bli fälld. Framförallt är det problem ur bevishänseende. Om ändringen har inneburit att du har fått mindre pengar från försäkringskassan så bör du påtala detta för dem. Myndigheten har en möjlighet att ompröva sitt beslut och ändra så att det blir rätt. Om en omprövning inte sker så kan du alltid överklaga beslutet till en förvaltningsrätt. Då kommer en domstol att pröva ditt fall.

Vidare ger skadeståndslagen möjlighet till skadestånd från staten om en myndighet (Arbetsförmedlingen) begår fel i sin myndighetsutövning. Genom ett sådant skadestånd skulle du kunna få de pengar du förlorat ersatta.