Hej!
Jag undrar över regleringen över derivathandel på en börs. En börs kan ju ha “vanlig” aktiehandel och derivathandel. Det finns en börs, NGM, som i princip endast ägnar sig åt derivathandel med aktier upptagna på bland annat Stockholmsbörsen. Det innebär (om jag har förstått det rätt) att om en akties kurs stiger eller faller på Stockholmsbörsen påverkar det det underliggande värde som är upptaget på NGM. Regleras det förhållandet specifikt eller hur fungerar det? Det skulle i teorin vara möjligt att manipulera kursen på Stockholmsbörsen och sedan dra nytta av kursrörelsen i derivatet på NGM.

Tack på förhand!

 

Återkoppling av Juristresursen

Regleringen för derivathandel på NGM och Stockholmsbörsen sker genom så kallade noteringsavtal, som gäller mellan bolagen och börsen. För fysiska personer finns Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

I lagen regleras något som kallas otillbörlig marknadspåverkan. Om en person vid handel på exempelvis NGM eller Stockholmsbörsen förfar på ett sådant sätt som är ägnat att otillbörligen påverka marknadspriset eller andra villkor för handeln med finansiella instrument, eller på annat sätt vilseleder säljare eller köpare, döms för otillbörlig marknadspåverkan till fängelse i högst 2 år. Detsamma gäller för den som förfar på ett sådant sätt som han eller hon borde inse är ägnat att påverka eller vilseleda.

Enligt förarbetena så omfattas alla förfaranden som är ägnade att påverka marknadspriset på börsen. Det har alltså ingen betydelse vart eller på vilket sätt du försöker påverka kursen. Det vill säga, som i din fråga, om någon vill påverka Stockholmsbörsen i syfte att påverka derivatet som är knutet till en aktie, så uppnår det troligen rekvisiten för otillbörlig marknadspåverkan. Det är alltså inte möjligt att på ett otillbörligt sätt påverka Stockholmsbörsen i syfte att dra nytta av kurspåverkan på NGM-börsen utan ansvar.

Påföljden är böter eller fängelse. Vid ringa brott döms inte till ansvar.