Jag gifte mig 2005. Jag och min man har vardera 2 barn i tidigare äktenskap. Då jag hade ett hus skrev vi äktenskapsförord att det vi ägde innan äktenskapet var enskild egendom. Nu har jag sålt huset 2014 och köpt en bostadsrätt där vi båda bor. Jag står dock som ägare för lägenheten. Vad gäller om min man avlider? Gäller äktenskapsförordet så att jag slipper sälja lägenheten och dela hälften till hans barn?

 

Hej och tack för din fråga!

 

Såvitt vi förstår din fråga så undrar du huruvida äktenskapsförord som gällde ditt tidigare ägda hus, även omfattar din nya bostadsrättslägenhet?

Genom äktenskapsförord kan egendom göras till enskild, vilket innebär att vid eventuell bodelning kommer denna egendom tas undan bodelningen (dvs. oavsett om bodelning sker på grund av skilsmässa eller dödsfall), se 7 kap 2 § p 1 Äktenskapsbalken (ÄktB) samt 10 kap 1 § ÄktB. Enligt 7 kap 2 § 6 p ÄktB, så är den egendom som trätt istället för enskild egendom enligt tidigare äktenskapsförord också enskild egendom. Således bör din bostadsrättslägenhet, som trätt istället för din tidigare bostad och är surrogat för densamma, också automatiskt utgöra enskild egendom.

Genom praxis har krav utformats som innebär att den enskilda egendomen, för att behålla sin natur av enskild egendom, klart ska kunna skiljas från övriga tillgångar samt att den inte kommer utgöra del i annan egendom som är giftorättsgods. Giftorättsgods är den egendom som tillhör den ena maken i ett äktenskap och som omfattas av giftorätt. Detta verkar dock inte vara ett problem i ditt fall.

Sammanfattningsvis kommer du alltså kunna undanta bostadsrättslägenheten från bodelning om din make avlider. Hans barn har därmed ingen arvsrätt till densamma.

Juridiskt sett, vid eventuell framtida tvist med din makes barn, kan det vara bra att skriva ett nytt äktenskapsförord. Detta eftersom det krävs att du kan styrka att medlen från din tidigare bostad har använts för att köpa den nya för att du ska kunna undanta den som enskild egendom.