Hej. Vi har lämnat bort vår hund på prov med en muntlig överenskommelse om att vi skulle ha fortsatt umgänge med jämna mellanrum. Fått träffa hunden 1 gång under 1 år och när vi beslutade att vi ville ha tillbaka hunden vägrar hen att lämna tillbaka den. Har gjort en handräckning. Hen har bestridit. Tingsrätten är nästa alternativ. Kan tingsrätten besluta att vi måste skriva över hunden på hen trots att vi är ägare och försäkringstagare? Hur stor är chansen att vi inte får tillbaka vår hund? Varför i så fall?

Hej och tack för er fråga! 

Er fråga berör äganderätten till er hund som ni lämnat bort på prov och ni undrar om ni kan få tillbaka hunden då den alternativa ägaren (benämnd hen) vägrar att lämna tillbaka denna. Vi kommer framförallt titta på de uppgifter ni lämnat ur ett bevisvärderingshänseende och se hur starka dessa kan anses vara i tingsrätten.  

Den muntliga överenskommelsen

Ni tar upp att ni lämnat ifrån er hunden på prov och att ni skulle fortsätta träffa hunden med jämna mellanrum men som det låter har inte detta skett då ni bara träffat hunden en gång. Eftersom avtalet inte fullföljts så som det var sagt kan detta avtal bli svårt att bevisa. Definitionen av provperiod kan också bli svår att visa, det har gått ganska länge sedan ni lämnade hunden på prov (ett år) och detta är något som kan lyftas fram till er nackdel. Även om muntliga avtal är bindande 1 § Avtalslagen är dessa generellt svåra att bevisa och eftersom det inte fullföljts i ert fall så blir det svårare att visa att avtalet faktiskt är utformat som ni säger.

Bevisning

Tingsrätten kommer göra en bedömning av de bevis ni och hen kommer lägga fram och vi kan inte säga med säkerhet hur de skulle döma i detta fall. Det finns saker som kan lyftas fram som att hunden fysiskt befinner sig hos hen och att ni faktiskt lämnat över hunden frivilligt vilket kan tala emot er. Samtidigt kan vi rent objektivt säga att om ni står som ägare i hundregistret och kan visa att ni betalar försäkringen för hunden så kan det ses som stark bevisning till er fördel.

 Allt detta bygger på de uppgifter ni har lämnat men vi kan inte säga med bestämdhet hur tingsrätten skulle bedöma i detta fall.