Hej. Min f.d. sambo och jag äger en bostadsrätt som vi styckade av till två lägenheter, vi äger varsin.
Nu ska jag sälja min lägenhet och inser att ingenstans har vi papper på vem som äger vad.
I bostadsrättsföreningens medlems/lägenhetsförteckning finns korrekt angivet vem som disponerar respektive lägenhet. Räcker det som ägandebevis? Eller måste vi göra en bodelning? Vi var inte gifta men har gemensamma barn.

Hej och tack för din fråga!

När sambos separerar är en bodelning inte nödvändig, men kan göras inom ett år efter att samboförhållandet upphörde och om någon av er begär det (8§ sambolagen). Om ingen av er vill göra en bodelning behöver det alltså inte göras. Bodelning kan heller inte göras om det gått längre tid än ett år sedan ni separerade. Vid en eventuell bodelning delar ni lika på all samboegendom, det vill säga er gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, enligt  och 14§ sambolagen 

Den angivna nyttjanderätten i medlemsförteckningen är inte samma sak som äganderätt och kan därför inte klassas som bevis för äganderätt. Äganderätten styrs av det kontrakt som upprättades vid köpet av lägenheten.  

Eftersom ni köpte lägenheten tillsammans äger ni den med samäganderätt och är gemensamma ägare av den, enligt 1§ lagen om samäganderätt (SamL). Du kan inte utan din före detta sambos samtycke sälja någon del av lägenheten, enligt 2§ SamL. Första steget är alltså att försöka samtala med din före detta sambo och på så sätt få hans samtycke så att du kan sälja ”din” avskilda del (din del grundas då på hur stor del du betalade för lägenheten). Om han ändå inte skulle gå med på att sälja den delen kan du begära att lägenheten tvångsförsäljs och läggs ut på så kallad offentlig auktion enligt 6§ SamL. En sådan ansökan om tvångsförsäljning lämnas in till tingsrätten på den ort där lägenheten är belägen, enligt 18§ SamL. Vid offentlig auktion utses en god man som sköter auktionen och som fördelar köpeskillingen, enligt 8§ SamL. Enligt 9§ SamL kan någon av er yrka på ett lägsta försäljningspris för lägenheten.  

Sammanfattningsvis kan ni alltså göra en bodelning om någon av er begär det och det inte gått längre tid än ett år sedan ert samboförhållande upphörde. Om ni kan göra en bodelning fördelas er samboegendom, inklusive lägenheten, jämnt mellan er. Vill du sälja din del, och inte får din före detta sambos samtycke, kan du begära tvångsförsäljning på offentlig auktion. Vi råder dig att i första hand samtala med din sambo och komma överens om hur ni kan göra med en försäljning av din del, och önskar dig lycka till med det.