Hej!

Jag har en vän som nekats flytta ihop med sin flickvän ifrån Serbien. Detta på grund av att hans lägenhet anses vara för liten. Han har överklagat men våndas över vad som ska hända om de får ytterligare ett avslag. De är båda i övre medelåldern, han har fast jobb och är svensk medborgare.


De planerar inga barn. Lägenheten är på 24 m2 och planen var att använda den som språngbräda, för att sedan köpa eller hyra något större. Frågan jag egentligen vill ställa är följande. Vad händer om de i stället gifter sig vid ett eventuellt avslag? Ändrar det förutsättningarna?

Hej och tack för din fråga!

Som vi har uppfattat din fråga så undrar du om det blir lättare för din kompis flickvän att få uppehållstillstånd i Sverige om de gifter sig. Vi utgår ifrån att kvinnan från Serbien har sökt uppehållstillstånd i Sverige och att ansökan registrerats hos Migrationsverket efter den 24 november 2015 samt att din kompis redan är bosatt här.

Enligt 5 kap 3 § punkt 1 utlänningslagen (UtlL) ges uppehållstillstånd till en utlänning som är make/maka eller sambo till någon som är bosatt i Sverige. 

Uppehållstillstånd kan även ges till en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges, se 5 kap 3a § punkt 1 UtlL.

År 2016 kom dock en ny, tillfällig lag, som gäller fram till den 19 juli 2019. Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ersätter vissa delar av utlänningslagen. Enligt 9 § i 2016 års tillfälliga lag framgår det att uppehållstillståndet enligt 5 kap 3a § UtlL och 5 kap 3 § UtlL får beviljas endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och utlänningen samt har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen. Det finns alltså både ett försörjningskrav och ett krav på att bostaden ska vara viss storlek. Migrationsverket är den myndighet som avgör vad som är en bostad av tillräcklig storlek och standard samt övriga föreskriften angående försörjningsförmågan. På Migrationsverkets hemsida går det att läsa att för två vuxna, utan barn, är en bostad tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå, vardagsrum och minst ett sovrum.

Sammanfattningsvis går det att konstatera att möjligheten att bevilja uppehållstillstånd i din väns situation främst verkar vara beroende av att bostaden uppfyller Migrationsverkets krav som nämndes ovan.