Hej! Efter en godkänd arbetsskada, har jag idag livränta från försäkringskassan. AFA betalar livränta. Jag har, sedan jag slutade mitt ordinarie jobb, endast haft ett tillfälligt jobb och är idag fortsatt arbetssökande. På AFA:s hemsida och i deras paragrafer, kan man läsa att man har möjlighet att ta ut sin livränta i ett engångsbelopp.  Paragraferna 13, 14 och 15 gällde inte om jag är arbetslös. Kan AFA vägra betala ut ett engångsbelopp till mig, på grund av att jag inte har ett arbete?

 

Hej och tack för din fråga!

Som vi förstår din fråga handlar den om att du har haft problem med att få ut ett engångsbelopp istället för livränta från AFA då du saknar arbete.

Enligt 13 § som du anger krävs det att din skada är bestående för att du ska ha rätt till livränta. Vi utgår därför ifrån att du har ett läkarintyg som kan intyga och ge dig denna rätt. Paragrafen tar sikte på att du ska ha problem med att ordna dig en inkomst genom arbete då du har nedsatt förmåga. Denna formulering tycks syfta till att du förväntas vara arbetslös, eller åtminstone inte kapabel till att arbeta heltid.

Kommer man fram till att du har rätt till livränta enligt 13 § går man vidare till 14 § för att fastställa storleken på denna. Efter vad du berättar verkar man redan kommit fram till vilken ersättning du ska ha och att denna är ostridig mellan er. Detta styrks av beslutet du fått.

15 § ger dig rätt att få beloppet utbetalt genom ett engångsbelopp istället för livränta. För att detta ska bli aktuellt måste således 13-14 §§ vara uppfyllda, vilket de tycks vara utifrån din problembeskrivning.

Då man genom tidigare beslut kommit fram till att du har en bestående skada och har problem att skaffa dig en inkomst genom arbete på grund av din nedsatta förmåga, bör du således också ha rätt till engångsbeloppet i 15 §. Villkoren i sig tycks inte sätta upp något krav på att du ska ha ett arbete, utan syftar snarare till att din arbetsoförmåga ska vara bestående för att du ska ha rätt till ersättningen. Då de redan konstaterat att du har rätt till ersättning ska detsamma gälla för engångsbeloppet. Frågan om din arbetsförmåga i förhållande till ersättning bör snarare handla om vilket belopp du ska ha rätt till än på vilket sätt det ska betalas ut. Eftersom ersättningsbeloppet redan är fastställt blir det på så sätt irrelevant att föra vidare diskussion om arbetsförmågan.