Straff- och processrätt

Förtal av lärare

Hej !  Kan det vara förtal av min sons lärare om jag som förälder förmedlar via e-post till skolans rektor att min sons beskrivit att “flera elever tjatat till sig fler poäng” vid ett prov? Är det samma som att utpeka läraren för olovlig favorisering? Varken jag eller min son kan styrka att “de har tjatat […]

Förtal inom sjukvård

Hej. För en tid sedan fick jag ut min avlidna mors patentjournal. Där står att läsa: “Pratar med pat’s dotter X. Meddelar att dr inte har möjlighet att ringa till henne idag då han igår hade ett långt samtal med hennes syster under gårdagen och inte kan prata med alla anhöriga. X menar att hon […]

Jävig förundersökningsledare

Hej! Om jag upptäcker efter ca 1 års förundersökning att förundersökningsutredande polis är en gammal skolkamrat med den som anklagar mig, från en liten byskola där de gått i grundskola samtidigt. Är detta då jävigt? Hej och tack för din fråga!  Det följer av 7 § Polislagen (1984:387, PolisL) att en polisman som är förundersökningsledare omfattas av samma […]

Ljuga under ed

Hejsan. Hur mycket man får och kan man ljuga i ett vittens förhör under ed? Hej och tack för din fråga! Enligt 15 kap. 1 § brottsbalken (BrB) är det brottsligt att ljuga under ed. Ljuger man under ed kan man enligt lagregeln dömas för mened till högst 4 års fängelse. Om brottet är ringa, […]

Regler kring häktning

Hej. Jag undrar hur länge en 18-åring får vara häktad med kontaktförbud för att utredningen inte är klar? Skälet till förlängd häktning är att han kan förstöra utredningen men platsundersökning gjordes för en månad sedan och någon mer fysik plats eller person finns inte att undersöka. Min fråga gäller inte hans skuld utan vilka lagar […]

Fotboja

Om man skall kunna få fotboja istället för fängelse dom sista månaderna som man har kvar utav sitt straff, måste man ha ett arbete då, för i mitt fall är jag sjukpensionär, kan man få fotboja då? Räcker det annars om man går på NA och har psykologkontakter varje vecka?   Hej och tack för din […]

Får jag offentliggöra en mailkonversation mellan två andra personer?

Om jag kommit över en e-postkonversation mellan två personer, har jag då rätt att offentliggöra dessa mail t.ex. på Facebook? Vad kan hända om jag gör det och någon anmäler mig?   Hej och tack för din fråga. Utgångspunkten i svensk rätt är att varje person har yttrandefrihet, 2 kap 1 § Regeringsformen. Det innebär att man i stort […]

Påföljd vid snatteri

Jag blev i veckan tagen av en butikskontrollant för att jag hade en vara på mig för under 20 kronor när jag handlade annat, men Ingen polis tillkallades. Jag blev frågad om det var första gången och jag svarade ja. Kontrollanten ringde ett samtal för att kolla om det stämde. Den andra butikskontrollanten kollade priset […]

Rättspsykiatrisk vård för omyndig

Hej Om en person på 17 år döms för mord med påföljd rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, hur länge kan han sitta då och finns det statistik över hur länge en jämförbar person i genomsnitt avtjänar? Hälsningar   Hej och tack för din fråga! Enligt 31 kap 3§ brottsbalken kan den person som lider av […]

Vi på Juristresursen hjälper dig med smått som stort och vi gör vårt yttersta för att du ska få hjälp. Alla frågor är välkomna. Om inte vi kan hjälpa dig, försöker vi sätta dig i kontakt med någon som kan det. Det enda du behöver göra är att ta hjälp!
Fråga Juristresursen »