Skadeståndsrätt

Ersättning för skador vid monteringstjänst

Hej! Vi köpte en ny soffa och betalade för att få den hemkörd och monterad, helt plötsligt säger en av de stressade bärkillarna att han gjorde en repa i golvet. Det är en rejäl repa. Sedan upptäckte vi att de tappat en av skydden under benen och satt på två möbeltassar som inte ens täckte […]

Skadestånd för fel på utlånad sak

Hej! Min granne har under en tid lånat min gräsklippare. Nu när jag fått tillbaka den så fungerar den att köra, men den klipper inte gräset som den ska. Jag pratade med min granne som säger att den slutade klippa gräset medan han hade den, MEN att han trodde det var ett fel sedan innan […]

Bostadsrättsförenings ansvar vid fuktskador i fastighet

Hej! Jag är ägare till en bostadsrätt. För en tid sen upptäckte jag en fuktskada på golvet i anslutning till ett ytterhörn. Jag tog kontakt med styrelsen som kom och tittade och ett företag kom och gjorde fuktmätning vid 2 tillfällen . Det har konstaterats att skadan ej uppkommit i min lägenhet samt att skadan […]

Bostadsrättsförenings ansvar för skador som uppkommit i samband med renovering

Hej. Jag har fått skador på två toalettstolar, två handfatskranar och en kökskran av oerhörda mängder med grus efter ett byte av vattenledningsrör i vår bostadsrättsförening. Genom föreningens försorg har allt bytts ut utom en toalettstol och en handfatskran. Föreningen hänvisar mig till deras entrepenör eller försäkringsbolag för återstoden av skadorna. Det råder inga tveksamheter […]

Skadeståndsskyldighet för skola på grund av glasdörr

Hej! Jag skadade mig allvarligt i högstadiet för några år sedan. Blev inputtad i en glasdörr, skar upp handleden och har idag sämre rörelseförmåga och känsel i handen. Tänkte kolla vad lagen säger om skadestånd? Detta hände på skolan så har pratat med försäkringsbolaget som har hand om skoleleverna, men detta är endast den medicinska […]

Skadestånd av granne för skadade djur

Jag hyr en lösdrift för mitt föl och sto. Grannens kor river staket, mitt föl fastnar i eltråden pga. att tråden ligger på marken. Jag får avliva fölet pga. skadorna. Det finns vittne och filmer hur korna är på vift jämt. Hur gör man nu, vill bara stämma henne så jag får tillbaka avlivningsavgiften och […]

Trafikkontorets skadeståndsskyldighet

Hej. Undrar hur skadeståndslagen tillämpas. Föll och skadade mig på trottoar pga. lågt nedhängande grenar och uppresta betongplattor i trottoarbeläggningen. Ambulansfärd, hopsydd panna, skadad axel, revben och trasiga glasögon. Trafikkontoret avvisar mitt krav på ersättning då de inte hade kännedom om tillståndet på platsen? Om de hade haft kännedom om riskerna borde det ju vara […]

Skadestånd för höga radonhalter

Hej! Jag och min kollega har på vår statliga arbetsplats blivit utsatta för mycket höga radonhalter under 5 års tid. Vår hyresvärd har dessvärre känt till detta genom årliga mätningar men inte vidtagit några åtgärder. Vi har varit i kontakt med yrkesmedicin genom arbetsmiljöverket och de har inte träffat på något liknande. Halterna radon har […]

Skadeståndsansvar vid renovering av granntomt

Hej. En kommunalt ägd tomt skall bebyggas i anslutning till min privat/friköpta fastighet. Vem ansvarar för besiktningar av min fastighet i skadesyfte, exempelvis marksättningar osv som kommer uppkomma vid pålningsarbete på kommunalt ägd tomt? Är det markägaren eller exploatören som är ansvarig? Hej och tack för din fråga! Om besiktning Det finns inte uttryckligen lagreglerat […]

Skadeståndsskyldighet för fallfärdiga byggnader på fastighet

Hej, Vi har en gård där det står ett par gamla fallfärdiga torp, mitt ute i skogen. Torpen har inte varit bebodda på decennier och de är i mycket dåligt skick. I det ena är golvet ruttet så man riskerar att rasa genom golvet om man går in i torpet. I det andra är taket […]

Vi på Juristresursen hjälper dig med smått som stort och vi gör vårt yttersta för att du ska få hjälp. Alla frågor är välkomna. Om inte vi kan hjälpa dig, försöker vi sätta dig i kontakt med någon som kan det. Det enda du behöver göra är att ta hjälp!
Fråga Juristresursen »