Övrigt

Får jag offentliggöra en mailkonversation mellan två andra personer?

Om jag kommit över en e-postkonversation mellan två personer, har jag då rätt att offentliggöra dessa mail t.ex. på Facebook? Vad kan hända om jag gör det och någon anmäler mig?   Hej och tack för din fråga. Utgångspunkten i svensk rätt är att varje person har yttrandefrihet, 2 kap 1 § Regeringsformen. Det innebär att man i stort […]

Om kameraövervakning i hem

Hej, Det är tillåtet att installera en kameraövervakning hemma. Är det tillåtet att installera kameraövervakning hemma hos en anhörig? Räcker det med muntligt medgivande eller krävs det ett skriftligt medgivande av den anhörige som kameran ska installeras hos? Är det tillåtet att filma alla som kommer hem till vederbörande även om de personerna inte lämnar […]

Gäller sekretess min juridiska rådgivare?

Hej! Jag undrar om det är vanligt att det står i ett ramavtal att allt i ramavtalet är hemligt för utomstående parter? Betyder det i så fall att man inte får diskutera ramavtalet med sin juridiska rådgivare?     Hej och tack för din fråga!   Vi kan inleda med att klargöra vad ett ramavtal är […]

Start av aktiebolag

Hej! Jag ska starta ett företag och funderar på att ha med tre kollegor som får 10% i aktier/ägarandelar vardera, för 25 000kr. Vi kommer alla att investera lika mycket men jag vill äga 70% av företaget p.g.a. det arbete jag har gjort och kommer att göra. Dessa kollegor kommer alltså att vara investerare men […]

Person tar pengar ur gemensamt konto

Hej, min sambo och hennes exsambo har ett hus ihop med ett tillhörande konto där det förs over pengar varje månad. Kan hennes ex ta ut pengar ur detta konto hur som helst och hävda att han har gjort saker och ting med huset när min sambo har uttryckligen sagt att allt som rör huset […]

Hur fungerar brott mot tryckfrihetsförordningen?

Hej! Vi har fått i uppgift att ta reda på hur ett brott mot tryckfrihetsförordningen behandlas, från anmälan till straff. Hur behandlas dessa typ av brott (från anmälan till straff)? Hur lång tid i snitt tar det innan personen som brutit mot lagen fåra sin dom? Vilken statlig myndighet är det som tar hand om […]

Ansvar för suppleant har beställt för mycket materiel i ideell förening

Hej! Hur hanterar man att en fjärdesuppleant i en liten förening (100 medlemmar) gör en beställning på material från tryckeri som vi visserligen behöver, men i såna mängder att det lär räcka 10–15 år? Utan att vara firmatecknare och utan styrelsebeslut. Hon har hållit på med beställningen fram och tillbaka i två månader utan att […]

Vårdplikt för annans egendom

Hej! När jag träffade min f.d. särbo låg han inför en skilsmässa och ville skydda en tavla som tillhört hans mamma, från f.d. hustrun. Han lämnade den hemma hos mig någon gång 2002–2003. Under åren har jag ibland sagt åt honom att ta hem sin tavla men han har levt i en stor oreda och […]

Ansvar för förvaring av vin i 25 år utan skriftligt avtal

Efter ett husköp för 25 år sedan bad dåvarande ägaren att tills vidare låta sin vinsamling ligga kvar i husets vinkällare. Vi hörde av oss efter 5 år och bad om att vinet skulle hämtas. Efter ytterligare 5 år gjorde vi samma sak. Nu , efter 25 år har vinet hämtats och krav ifrån säljaren […]

Anstånd med tidsfrist för invändande i PRV-ärenden

Hej, i mitt ärende hos Patent- och Registreringsverket har en invändare begärt anstånd en hel månad efter tidsfristen, dvs efter sista dagen han hade på sig att inkomma med svar. Själva begäran kom in en hel månad för sent, och han har fått anstånd. Han påstår att han aldrig “fick” PRVs brev. Har PRV verkligen gjort rätt? Är […]

Vi lägger stor vikt vid att ge dig utförlig och tydlig hjälp och i kontakt med oss blir du lika väl bemött vid såväl mejlkontakt som vid ett personligt möte. Det enda du behöver göra är att ta hjälp!
Fråga en juriststudent »