Offentlig rätt

Personalakt hos myndighet

Hej. Jag är intresserad av vad som står om mig i personalakt hos myndighet där jag varit anställd. Jag har varit anställd vid två tillfällen med flera års mellanrum. Vid andra tillfället fick jag lämna anställningen på dagen. Jag gjorde sedan ett nytt försök vid rekrytering efter två år och kom till andra intervjun där […]

Offentliga handlingar hos polisen

Hej! Har jag som nära anhörig rätt att ta del av de anteckningar som polisen gjorde när man hittade min son. Det låg inget brott bakom försvinnandet, utan han begick självmord. Jag vill veta den exakta platsen där han hittades. Polisen har uppgiften från den kvinna som hittade honom. Har räddningstjänsten som hämtade upp honom […]

Överklaga beslut från IVO

Hej, undrar vart jag som privatperson skall vända mig till för att kunna överklaga ett beslut/omprövningsbeslut från IVO. Då är det inte JO som jag frågar om, dvs vilka andra möjligheter det finns, IVO borde väl inte vara den slutliga instansen? Är IVO den slutliga instansen? Jag har redan överklagat och är inte nöjd med […]

Om förvaltare

Jag har tidigare haft förvaltare som skötte min ekonomi men det visade sig att det hade tillkommit mer skulder under de åren och jag vände mig då till överförmyndarnämnden i min kommun men jag fick inte stöd från dem. Jag vände mig då till journalister som tittade på ärendet och Länsstyrelsen granskade detta och kom […]

Om skollagen och överklagande av betyg

Vi skulle vilja ha hjälp att tyda skollagen och hur vi ska gå vidare i den här frågan. Vår son gick ut nian i juni med bra betyg utom i franska där han fick ett F. Han har haft E i detta ämne alla andra terminer och utan att informera vare sig honom eller oss […]

Miljöinspektioner

Hej Vad har kommunerna för stöd i lagen för att göra tvingande miljöinspektioner hos privatpersoner utan verksamhet bara för att de äger två hästar eller har några får? Miljöinspektionen går ut för att kontrollera förvaring av kemikalier, oljor, diesel, gödselhantering m.m. Förutom att det är otroligt integritetskränkande så tar de dessutom ut en dyr avgift […]

Skyldighet att följa nya miljöregler

Hej, har en fritidsfastighet med enskilt avlopp, besiktat och godkänt utav kommunen 1986 men nu hävdar kommunen att avloppet inte följer dagens krav till 100 % och måste göras om, kan de kräva det? Finns det ett bäst-före-datum på kommunens beslut, att de inte gäller längre än x tid, det står inget sånt i det […]

Betalningsskyldighet för miljöinspektioner

Jag driver ett företag med massageterapi sedan 2010. Verksamheten lyder under miljöbalken, men är inte sedan många år anmälningspliktig. Under mina år har aldrig miljökontoret gjort några inspektioner. Nu har jag fått en faktura från miljökontoret med en årskostnad för inspektioner. De har som sagt aldrig varit hos mig. De säger att alla företag som […]

Bestrida trafikböter

Min son har fått böter på 2000: – pga. en trafikförseelse i mars-15. Han stannade vid en fyrvägskorsning. Bilen framför började köra, tvärbromsade varmed min son körde in i hans dragkrok. De gick ut och samtalade och då det inte fanns skador på någon av fordonen så skiljdes de i samförstånd. För en vecka sedan […]

Skadeståndsansvar vid renovering av granntomt

Hej. En kommunalt ägd tomt skall bebyggas i anslutning till min privat/friköpta fastighet. Vem ansvarar för besiktningar av min fastighet i skadesyfte, exempelvis marksättningar osv som kommer uppkomma vid pålningsarbete på kommunalt ägd tomt? Är det markägaren eller exploatören som är ansvarig? Hej och tack för din fråga! Om besiktning Det finns inte uttryckligen lagreglerat […]

Vi på Juristresursen hjälper dig med smått som stort och vi gör vårt yttersta för att du ska få hjälp. Alla frågor är välkomna. Om inte vi kan hjälpa dig, försöker vi sätta dig i kontakt med någon som kan det. Det enda du behöver göra är att ta hjälp!
Fråga Juristresursen »