Arvs- och testamentsrätt

Sambos rättigheter vid bostadsköp och arvsrätt efter sambor

Hej! Jag flyttade in till min sambos hus o hans två barn för snart 6 år sedan. Hans barn var då 12 respektive 16år och deras mamma dog 1 1/2 år innan i cancer. Min egna son var då 18 och redo att bo själv. Jag lämnade min hyreslägenhet till min son och tog bara […]

Om gåva från förälder till barn

Hej! Min son är gift och har äktenskapsförord. I somras köpte han och hans fru ett gammalt hus i Småland. JAG betalade hela huset (för mig var det ett förskott på min sons arv) och min son gick med på att hans fru skulle stå på kontraktet . Han tänkte inte sig för. !! Jag […]

Rätt att ta del av arv efter svärmor

Hej. Min svärmor dog innan jag och min man skilde oss. Har jag rätt att ärva henne? Hej och tack för din fråga! Svaret beror på vid vilken tidpunkt ni ansökte om skilsmässa (det vill säga skickade in ansökan om skilsmässa, inte när äktenskapet faktiskt upplöstes) och vid vilken tidpunkt arvet fördelades. Vid skilsmässa delas allt […]

Ägandebevis på bostadsrätt

Hej. Min f.d. sambo och jag äger en bostadsrätt som vi styckade av till två lägenheter, vi äger varsin. Nu ska jag sälja min lägenhet och inser att ingenstans har vi papper på vem som äger vad. I bostadsrättsföreningens medlems/lägenhetsförteckning finns korrekt angivet vem som disponerar respektive lägenhet. Räcker det som ägandebevis? Eller måste vi […]

Sätt att reglera ekonomiskt bidrag till sitt barn

Hej. Min dotter och hennes man har gemensamt köpt en bostadsrätt. Jag tänker bidra med en summa pengar ca 350000 kr. Skall jag skriva ett skuldebrev på summan eller skriva det som ett förtida arv till min dotter? Skriver jag det som förtida arv blir det ju endast min dotter som “drabbas vid en ev […]

Arvsrätt för halvsyskon

Hej. Jag undrar vad som händer om jag avlider. Jag har ett hus mm. och den enda nära släkting jag har är min halvsyster. Vi har alltså inte samma mamma och hon är inte adopterad. Om jag vill säkra att mina tillgångar tillfaller mina syskonbarn, måste jag skriva någonting då eller går det med automatik via […]

Förskott på arv

Hej. För ca 15 år sen fick min bror köpa två fastigheter av våra föräldrar till underpris . Min fråga är om detta kan ha betydelse vid en bouppteckning? Kan det ses som förtida arv? Vi är bara två barn o jag blev inte utköpt på något vis. Det rör sig om en jordbruksfastighet och […]

Förvaring av testamente

Hej. Vi är ett äldre par utan barn. Vi har skrivit ett gemensamt testamente där vi valt ut några som vi vill ska ärva oss. Frågan är om någon av oss går bort kommer då detta testamente att behöva registreras någonstans och därmed avslöjas vilka arvingar det är? Eller kan detta förvaras i bankfack till […]

Arvsrätt för särkullsbarn

Hej! Jag har en fråga angående arvsrätt med sälkullsbarn. Min mormor (I) har tyvärr drabbats av cancer och har inte lång tid kvar. Mormor är idag väldigt orolig för vad som kommer att hända med hennes och morfars (H) tillgångar efter hennes död. De har så vitt jag vet ingen direkt större tillgångar förutom huset […]

Testamente

Mannen i fråga har en bostadsrätt. Innan han avlider vill han underlätta för barnen att ta över hans tillgångar. Han tycker det är så mycket jobb med bouppteckningar och annan byråkrati efter det att någon har avlidit. Han vill veta om det finns något sätt att underlätta för barnen att ta över hans ägodelar. Kan […]

Vi på Juristresursen hjälper dig med smått som stort och vi gör vårt yttersta för att du ska få hjälp. Alla frågor är välkomna. Om inte vi kan hjälpa dig, försöker vi sätta dig i kontakt med någon som kan det. Det enda du behöver göra är att ta hjälp!
Fråga Juristresursen »