I Sverige råder principen ”mater est quam gestatio demonstrat” och den innebär att den rättsliga modern är kvinnan som föder barnet. Att fastställa faderskap kan dock vara något mer komplic...