Något som ofta kan skapa osämja mellan anhöriga är oenigheter om hur ett arv ska delas upp. Därför kan det vara bra att känna till vilka regler som gäller för arvsrätten. När en person avli...