I allmänhet krävs inte juristexamen eller advokattitel för att företräda en person i domstol, men det kan ofta vara bra att vända sig till någon som är insatt i området och många anlitar dä...