Vad är en bodelning egentligen och hur går den till? Låt oss förklara! Vad bodelning innebär I det fall ett äktenskap upplöses, oberoende om detta sker genom skilsmässa eller om en av makarna ...