Arbetsformerna och rättigheterna kopplade till dem Om man arbetar för en privat arbetsgivare finns tre typer av anställningar man kan ha. Vad de olika anställningarna innebär och vilket typ av sk...