Varför är det en god idé att upprätta ett testamente innan man går bort? Låt oss förklara! För alla som vill bestämma själva hur ens kvarlåtenskap ska fördelas när man går bort är det...