Till följd att vi får in mycket mer ärenden än vad vi har aktiva rådgivare tillämpar Juristresursen sedan 1 december 2016 ett kvotsystem som baserar sig på antalet aktiva rådgivare. Den 1:a i ...