Allemansrätten innebär en vidsträckt rätt för människor att vistas i skog och mark, även utan markägarens samtycke. Det är en rättighet som saknar motsvarighet i många andra länder och må...