Att hitta egendom som tycks vara övergiven innebär inte automatiskt en rätt att behålla eller på annat sätt använda föremålet. Du som upphittare kan istället ha vissa skyldigheter att ta hä...