Hur överklagas ett kommunalt beslut? Varje medlem av en kommun eller ett landsting har rätt att få lagligheten av en kommuns eller ett landstings beslut prövad genom att överklaga till förvaltni...