Organisation

Styrelse


Nils Edlund

Maila mig
Ordförande

Emmy Eriksson

Maila mig
Ledamot

Therese Elias

Maila mig
Ledamot

Ledning


Alexander Grägg

Maila mig
Ortsansvarig - Stockholm

Atanya Filipes

Maila mig
Ortsansvarig - Göteborg

Tove Bergman Olsson

Maila mig
Ortsansvarig - Lund

Arzu Kazimova

Maila mig
Ortsansvarig - Uppsala

Mathias Kyrklund

Maila mig
Ansvarig för ärendefördelning

Johan Löfquist

Maila mig
Ansvarig för frågebank

Martin Äng

Maila mig
Ansvarig för frågebank

Petronella Carlsson

Maila mig
Ansvarig för frågebank

Martin Konjicki

Maila mig
Ansvarig för rekrytering - Uppsala

Max Goldman

Maila mig
Ansvarig för rekrytering - Uppsala

Niki Konomi

Maila mig
Ansvarig för rekrytering - Lund

Simon Bärnevåg

Maila mig
Ansvarig för rekrytering - Lund

Nils Edlund

nils.edlund@juristresursen.se
Ordförande

Grundare

Nils hjälper dig på följande språk:
Svenska, engelska

Emmy Eriksson

emmy.eriksson@juristresursen.se
Ledamot

Emmy hjälper dig på följande språk:
Svenska, engelska

Therese Elias

therese.elias@juristresursen.se
Ledamot

Therese hjälper dig på följande språk:
Svenska, engelska

Alexander Grägg

alexander.gragg@juristresursen.se
Ortsansvarig - Stockholm

Initiativtagare till uppstart av Juristresursen i Stockholm.

Alexander hjälper dig på följande språk:
Svenska, engelska

Atanya Filipes

atanya.filipes@juristresursen.se
Ortsansvarig - Göteborg

Atanya hjälper dig på följande språk:
Svenska, engelska

Tove Bergman Olsson

tove.bergman.olsson@juristresursen.se
Ortsansvarig - Lund

Tove hjälper dig på följande språk:
Svenska, engelska

Arzu Kazimova

arzu.kazimova@juristresursen.se
Ortsansvarig - Uppsala

Arzu hjälper dig på följande språk:
Svenska, engelska

Mathias Kyrklund

mathias.kyrklund@juristresursen.se
Ansvarig för ärendefördelning

Mathias hjälper dig på följande språk:
Svenska, engelska

Johan Löfquist

johan.lofquist@juristresursen.se
Ansvarig för frågebank

Johan hjälper dig på följande språk:
Svenska, engelska

Martin Äng

martin.ang@juristresursen.se
Ansvarig för frågebank

Martin hjälper dig på följande språk:
Svenska, engelska

Petronella Carlsson

petronella.carlsson@juristresursen.se
Ansvarig för frågebank

Petronella hjälper dig på följande språk:
Svenska, engelska

Martin Konjicki

martin.konjicki@juristresursen.se
Ansvarig för rekrytering - Uppsala

Martin hjälper dig på följande språk:
Svenska, engelska

Max Goldman

max.goldman@juristresursen.se
Ansvarig för rekrytering - Uppsala

Max hjälper dig på följande språk:
Svenska, engelska

Niki Konomi

niki.konomi@juristresursen.se
Ansvarig för rekrytering - Lund

Niki hjälper dig på följande språk:
Svenska, engelska

Simon Bärnevåg

simon.barnevag@juristresursen.se
Ansvarig för rekrytering - Lund

Simon hjälper dig på följande språk:
Svenska, engelska

Vi lägger stor vikt vid att ge dig utförlig och tydlig hjälp och i kontakt med oss blir du lika väl bemött vid såväl mejlkontakt som vid ett personligt möte. Det enda du behöver göra är att ta hjälp!
Fråga en juriststudent »