Månadens juridiska tips – Arbetsformerna och rättigheterna kopplade till dem

Arbetsformerna och rättigheterna kopplade till dem Om man arbetar för en privat arbetsgivare finns tre typer av anställningar man kan ha. Vad de olika anställningarna innebär och vilket typ av skydd anställningarna ger framgår av lagen om anställningsskydd (LAS). I det följande framgår i grova drag vad som gäller för de olika anställningsformerna. Tillsvidareanställning Ett […...

Månadens juridiska tips: Vad är viktigt att tänka på när man hyr ut sin lägenhet?

Att hyra ut sin lägenhet i andra hand blir allt vanligare. Vi går igenom de viktigaste skillnaderna vid andrahandsuthyrning av hyresrätt respektive bostadsrätt. Hyresrätt Samtycke För att få hyra ut sin hyresrätt i andra hand behövs hyresvärdens samtycke, 12 kap 39 § Jordabalken (JB). Om hyresvärden vägrar kan hyresnämnden i vissa fall ge tillstånd till […]

Vad ska man tänka på när man har en idé?

Har du någon gång tänkt på att skapa något alldeles eget? En ny vara? Eller kanske en ny tjänst? Det är viktigt att man redan tidigt i processen börjar funderar över olika immaterialrättsliga skydd för sin idé. Annars föreligger risken att någon annan utvecklar en liknande idé eller helt enkelt tar din idé och får ut […]

Månadens juridiska tips: Är det brottsligt att snoka i någons telefon?

Läser du detta på en telefon? Numera har nästan alla en smartphone. I telefonen finns sms, bilder och annan information som telefonens ägare anser vara privat. Men hur privat är det egentligen – och hur smart är egentligen telefonen? Inte bara finns möjligheten att någon i rummet tittar i din telefon utan din tillåtelse, det finns […]

Kvotsystem för ärenden

Till följd att vi får in mycket mer ärenden än vad vi har aktiva rådgivare tillämpar Juristresursen sedan 1 december 2016 ett kvotsystem som baserar sig på antalet aktiva rådgivare. Den 1:a i varje månad öppnar vi slussarna för nya ärenden. När kvoten är fylld tar vi inga fler ärenden den månaden. Det är först […]

Månadens juridiska tips: Normalt slitage, vad är det?

En spricka i handfatet, repor i parketten och fettfläckar på tapeten. Vad ska en hyresvärd behöva tåla av sin hyresgäst? För att inte riskera krav från hyresvärden efter att du har flyttat från din lägenhet är det bra att ha koll på vilket skick du som hyresgäst är skyldig att lämna lägenheten i. Av 12 kap 24 § Jordabalken […]

Vi lägger stor vikt vid att ge dig utförlig och tydlig hjälp och i kontakt med oss blir du lika väl bemött vid såväl mejlkontakt som vid ett personligt möte. Det enda du behöver göra är att ta hjälp!
Fråga en juriststudent »