Månadens juridiska tips: Efterarvsrätt

Något som ofta kan skapa osämja mellan anhöriga är oenigheter om hur ett arv ska delas upp. Därför kan det vara bra att känna till vilka regler som gäller för arvsrätten. När en person avlider och efterlämnar en make/maka och ett eller flera barn så blir reglerna om efterarvsrätt aktuella. Vad gäller för maken/makan? Om […]

Månadens juridiska tips: Arbetsrätt – vad gör fackförbunden? – behöver jag vara med?

Arbetsrätt: Vad utövar fackförbund för verksamhet? Behöver man vara medlem? År 2011 var ca 71% av löntagarna i Sverige anslutna till en fackförening. Även om man inte är medlem i en fackförening kan man fortfarande påverkas av dem om andra löntagare på ens arbetsplats är fackföreningsanslutna. Fackförbund påverkar alltså en väldigt stor del av Sveriges […]

Månadens juridiska tips: Vad innebär den nya dataskyddsförordningen och hur påverkar den dig?

Ni har nog märkt hur flera sociala medier och andra företag den senaste tiden har skickat ut mejl med uppdaterade användarvillkor? Detta beror på att personuppgiftslagen den 25 maj ersätts med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Juristresursen har samlat information om hur du påverkas av GDPR i egenskap av privatperson eller företagare nedan. Varför dataskydd? Regler […]

Månadens juridiska tips: När kan man bodela och vilken effekt har äktenskapsförord?

Får makar välja att bodela när som helst? Går det att undanta egendom från bodelning? Hur påverkas bodelningen av ett äktenskapsförord? Juristresursen har samlat information kring vad bodelning innebär och vilken effekt ett äktenskapsförord har.  Enligt äktenskapsbalken blir två personer som ingår äktenskap med varandra makar. Termerna bodelning och äktenskapsförord är de viktig...

Månadens juridiska tips – Offentlighetsprincipen vad innebär den?

Offentlighetsprincipen- vad innebär den? Har du alltid rätt att få ut alla handlingar? Vad fyller egentligen offentlighetsprincipen för funktion? Juristresursen har samlat information om vad som gäller när någon vill ta del av allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen – Vad innebär den? I den svenska grundlagen garanteras varje svensk medborgare en rätt att ta del av allmänna [&hell...

Vi lägger stor vikt vid att ge dig utförlig och tydlig hjälp och i kontakt med oss blir du lika väl bemött vid såväl mejlkontakt som vid ett personligt möte. Det enda du behöver göra är att ta hjälp!
Fråga en juriststudent »