Författararkiv

Kvotsystem för ärenden

Till följd att vi får in mycket mer ärenden än vad vi har aktiva rådgivare tillämpar Juristresursen sedan 1 december 2016 ett kvotsystem som baserar sig på antalet aktiva rådgivare. Den 1:a i ...

Vi lägger stor vikt vid att ge dig utförlig och tydlig hjälp och i kontakt med oss blir du lika väl bemött vid såväl mejlkontakt som vid ett personligt möte. Det enda du behöver göra är att ta hjälp!
Fråga en juriststudent »