Migrationsrätt

Asylansökan familjeanknytning

Min man har fått avslag i sin familjeanknytningsansökan på Migrationsdomstolens nivå pga utvisning som har vunnit laga kraft fram till november 2016 enligt en gammal asylansökan. Vi ändrade familjeanknytnings ansökan från ”utifrån” till ”inifrån” Sverige då jag var gravid vilket är speciella omständigheter. Min man fick avslag från Migrationsverket, sen överklagade vi till Migrationsdomstolen. Migrationsdomstolen […]

Dubbelt medborgarskap vid säkerhetsklassad tjänst

Jag har vid flera tillfällen sett platsannonser där man söker till en säkerhetsklassad tjänst och därför kräver svenskt medborgarskap, men att man även uttryckligen skriver att det inte får handla om dubbelt medborgarskap. Jag undrar om ett sådant krav har stöd i lagen. Enligt Försvarsmaktens handbok för säkerhetsprövning (HKV beteckning 10 440:58640, 2013) är dubbelt […]

Skadestånd vid ansökan om uppehållstillstånd

Hej! Jag är svensk medborgare sedan födseln och min sambo australiensk. Hennes uppehållstillstånd gick ut, vi har ansökt om ett nytt. Vi har nu fått en dotter.  Eftersom att min sambo i nuläget inte har ett uppehållstillstånd så kan hon inte folkbokföras i Sverige = får inget personnummer.  Vi ska nu fastställa faderskap hos vår […]

Makes uppehållstillstånd

  Hej,   Jag är svensk medborgare och har ingått äktenskap med min fru i både Sverige och vårt hemland. Nu är hon på besök hos mig i Sverige. Eftersom hon är gravid vill jag inte att hon åker tillbaka till hemlandet och jag kan inte lämna mitt jobb här och åka dit. Hon har […]

Rätt att uppehålla sig i Sverige under ansökan om permanent uppehållstillstånd

Hej! Min sons fästmö har amerikanskt medborgarskap (USA). Hon är nu i Sverige och hälsar på min son under tre månader. Hon och min son frilansar och de bor nu i min sons bostadsrättslägenhet och således är alla inkomst- och boendeproblem lösta. Paret har för avsikt att gifta sig och fästmön skall därvid flytta till […]

Uppehållstillstånd, migrationsrätt

Hej, Jag och min son har uppehållstillstånd. Denna går ut 15 juni 2014, och vi har redan (26 april 2014) skickat in ansökan om att förlänga detta för att få permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket meddelar att det kan ta upp till 16 månader tills man får svar. Jag är i dagsläget mammaledig och får föräldrapenning från […]

Vi lägger stor vikt vid att ge dig utförlig och tydlig hjälp och i kontakt med oss blir du lika väl bemött vid såväl mejlkontakt som vid ett personligt möte. Det enda du behöver göra är att ta hjälp!
Fråga en juriststudent »