Avtals- och kontraktsrätt

Fullmakt

Hej, när min mamma flyttade in på ett omvårdnadsboende beslutades att hennes bostadsrätt skulle säljas. Jag fick en fullmakt att sköta detta då hon var ganska dålig, om än klar i huvudet. I december skrevs kontrakt med köparen och tillträde/avslut av affären sattes till i februari året därpå. Nu avled dock min mamma i början […]

Äganderätt till bostad och gemensamt lån

Hej, 2008 ombildade vi från hyresrätter till bostadsrätter. Jag köpte mitt boende för 995.000 kr. Jag fick inte stå som ensam låntagare för lånet så min dåvarande flickvän stod också med på lånet. Min dåvarande flickvän och jag har aldrig bott tillsammans. Hon bor i annan stad och har aldrig varit skriven i här. Vi […]

Säljarens ansvar för dolda fel vid fastighetsförsäljning

Hej,  Jag har sålt ett hus och har nu fått krav på ett dolt fel. Under tiden som försäljningsprocessen pågick avled min ex sambo. Efter försäljningen påtalade köparen att bergvärmepumpen i huset inte fungerade som den skulle och efter att köparen haft kontakt med hantverkare, som sa att han till oss tidigare påtalat att bergvärmepumpsanläggningen var […]

Avtal vid utlåning

Jag har betalt för en sak, men min särbo står som köpare på kvittot. Eftersom jag betalt så antar jag att jag är ägaren, vilket vi är överens om. Vi vill båda att det ska finnas ett papper på att jag är ägare, men han får lov att använda den fritt, men ej sälja den […]

Betalningsansvar ideell förening

Vi är en ideell teaterförening som anlitat avlönade skådespelare, regissör och kapellmästare. Nu har spelperioden avslutats och inkomsterna motsvarar inte utgifterna. Rent krasst finnes inget kapital för att betala regissörens och kapellmästarens sista tredjedel av lönen, min fråga är nu, vilket personligt ekonomiskt ansvar har styrelsen för dessa utgifter?     Hej och tack för […]

Uppsägning av prenumeration

På en hemsida registrerade jag mig och köpte till en uppdatering, en prenumerationstjänst som jag tänkte testa en månad eller liknande för att sedan säga upp den. Jag kan inte avbryta den då sidan kräver att jag skriver ut ett dokument och fyller i diverse uppgifter och faxar dokumentet till dem. Jag har ingen tillgång […]

Äganderätt till hund

Vi har lämnat bort vår hund på prov med en muntlig överenskommelse om att vi skulle ha fortsatt umgänge med jämna mellanrum. Vi har träffat hunden 1 gång under 1 år och när vi beslutade att vi ville ha tillbaka hunden vägrar hen att lämna tillbaka den och har bestridit en handräckning. Tingsrätten är nästa […]

Stoppa arbete vid betalningsdröjsmål

För en tid sedan skrev mitt företag och min kund ett ramavtal gällande konsulttjänster. Nu dröjer kunden med betalningarna och jag befarar att de inte kommer att kunna betala. Min fråga är om jag har rätt att stoppa arbetet tills kunden betalar?   Hej och tack för din fråga! Du har skrivit ett ramavtal med […]

Ockerränta, bolagsstyrelse och utmätning

Min svärson lämnade sin firma sålde sina aktier till kompanjonen. Ett krav från Factoringgruppen kom på ett belopp jämte ränta på 36% på årsbasis. Svärsonen har vid ett tillfälle skrivit under borgensförbindelse i egenskap av bolagsman. Avtal mellan kompanjonerna finns som säger att den som lämnar bolaget skall befrias från borgensåtagandet. Den kvarvarande kompanjonen har […]

Spelskuld mellan privatpersoner

Hej! Jag och en bekant har spelat ett gäng matcher i kortspel och har jag satt mig i en skuld, men jag anser att vi mest spelat på skoj. Nu kräver min bekanta mig på pengar och hotar att gå till rätten om jag inte betalar. Det finns inga skriftliga avtal, men personen i fråga […]

Vi lägger stor vikt vid att ge dig utförlig och tydlig hjälp och i kontakt med oss blir du lika väl bemött vid såväl mejlkontakt som vid ett personligt möte. Det enda du behöver göra är att ta hjälp!
Fråga en juriststudent »